» Hlavní stránka
» Základní informace
» Jak se stanete naším
klientem
» Práva klientů
» Dokumentace
» Historie zařízení
» Fotogalerie
» Můžete nás podpořit
» My můžeme podpořit Vás
» Dobrovolnictví
» Kontakt
» Podávání informací dle zákona 106/2006 Sb.
» Bezbariérovost


 

Dokumentace zařízení:

Legislativa
- zákon č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách,vyhláška č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soc.
     službách

Registrace
- zařízení zaregistrováno s nabytím právní moci 10.7.2007


Dokumenty ke stažení
 ▪ Propagační leták pro veřejnost
 ▪ Informovanost o poskytované sociální službě
 ▪ Žádost o poskytování sociálních služeb v DOZP v Radošově
 ▪ Smlouva o poskytování sociální služby
   - smlouva o poskytování sociální služby (zjednodušeně)
   - úhrady za stravu a ubytování od 1.3.2024
   - úhrady za fakultativní činnosti
 ▪ Rozvojový plán na období 2018-2023
 ▪ Plán rozvoje sociálních služeb
 ▪ Organizační řád
 ▪ Organizační schéma
 ▪ Domácí řád

 ▪ Domácí řád (zjednodušeně)
 ▪ Regionální karta - popis
 ▪ Regionální karta sociálních služeb Karlovarského Kraje
 ▪ OIP - popis
 ▪ Plán akcí
 ▪ Vnitřní směrnice Vratky

GDPR
 ▪ Ochrana osobních údajů poskytovatelů
 ▪ Žádost subjektu údajů námitka
 ▪ Žádost subjektu údajů omezení zpracování
 ▪ Žádost subjektu údajů oprava údajů
 ▪ Žádost subjektu údajů právo na informace
 ▪ Žádost subjektu údajů přenositelnost
 ▪ Žádost subjektu údajů výmaz

 ▪ Roční zpráva GDPR za 2023
 ▪ Roční zpráva GDPR za 2022
 ▪ Roční zpráva GDPR za 2021


 

© Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace, Kyselka, část Radošov č.p. 137, 363 01 Ostrov, IČ: 71175334

webmaster: ls@lscomp.net