» Hlavní stránka
» Základní informace
» Jak se stanete naším
klientem
» Práva klientů
» Dokumentace
» Historie zařízení
» Fotogalerie
» Můžete nás podpořit
» My můžeme podpořit Vás
» Dobrovolnictví
» Kontakt
» Podávání informací dle zákona 106/2006 Sb.
» Bezbariérovost


 

Historie zařízení:

První zmínky o vzniku tohoto zařízení jsou datovány do 30. let minulého století, což je zdokumentováno pověřeným kronikářem Josefem Paškem, který jako původním povoláním učitel na zařízení zastával od roku 1977 funkci vedoucího vychovatele. Z jeho poznatků budovu pravděpodobně postavili v letech 1927 až 1928 tehdejší Falknovské doly jako rekreační zařízení pro své zaměstnance. Ve válečném období byla budova využívána pro různé účely Němců, zařízení sloužilo německým vojákům a německé fašistické mládeži.

Později fungovalo jako sirotčinec pro děti německých vojáků. Po válce byli zde umístěny řecké děti až do roku 1962, kdy byl v budově umístěn dětský domov pro děti ve věku do tří let. Ústav sociální péče pro mládež byl zřízen dnem 1. února 1970. Byl určen pro 50 klientů ve věku od 12 – 25 let, kteří byli rozděleni do tří skupin podle mentálního postižení. Hlavní těžiště činnosti ústavu v té době bylo zaměřeno na pracovní výchovu a pracovní činnost, zdravotní a hygienickou péči o klienty.

 

 

 

 

 

© Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace, Kyselka, část Radošov č.p. 137, 363 01 Ostrov, IČ: 71175334

webmaster: ls@lscomp.net