» Hlavní stránka
» Základní informace
» Jak se stanete naším
klientem
» Práva klientů
» Dokumentace
» Historie zařízení
» Fotogalerie
» Můžete nás podpořit
» My můžeme podpořit Vás
» Dobrovolnictví
» Kontakt
» Podávání informací dle zákona 106/2006 Sb.
» Bezbariérovost


 

Jsme příspěvkovou organizací, naším zřizovatelem je Karlovarský kraj. Náš Domov je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, jsme pobytové zařízení s celoročním provozem a s nepřetržitou péčí.

Posláním domova

je poskytovat osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které nemohou žít v přirozeném prostředí, pobytovou sociální službu s nepřetržitou péčí, podporou a pomocí, jež jim pomohou upevnit a rozvíjet jejich dovednosti a schopnosti, aby mohli žít plnohodnotný život.

Cílem našeho zařízení

- podporování klientů v navrácení způsobilosti k právním úkonům
- rozvíjení pracovních návyků klientů
- udržení kontaktů a vztahů s rodinou, opatrovníky a vrstevníky
- využívání služeb běžně dostupných

Cílovou skupinou

jsou osoby se zdravotním postižením, zejména s mentálním a kombinovaným postižením, ve věku od 18 let.

Sociální služby nemůžeme poskytnout :

- osobám mimo cílovou skupinu

Naše služby jsou poskytovány na základě těchto principů a zásad:

- dodržování lidských práv klientů
- podporování klientů v nezávislosti na službě
- zohlednění individuálního přístupu k potřebám klienta
- ochrana osobních dat, údajů a informací o klientech
- podporování transformačních změn v sociálních službách, které umožní
  zkvalitnění života klientů

Výše uvedené poslání, cíle, cílovou skupinu klientů a principy poskytovaných služeb chápeme jako veřejný závazek.

Ochrana klientů před předsudky: :

- dodržování práv klienta pracovníky domova
- nenálepkujeme (sledujeme označování ošacení bez uniformity, oslovování,...)
- hledáme u klienta klady ne zápory
- sledujeme individuální přístup ke každému klientovi
- organizujeme akce pro veřejnost v našem domově
- využívání práce dobrovolníků

Sociální služby poskytujeme celkem v 5 domácnostech se stabilními pracovníky.

Každá domácnost je vlastně velkým bytem s kuchyňkou, obývákem, pokoji klientů a s hygienickým zařízením.

Kapacita našeho domova je 50 klientů - mužů i žen.
O klienty se stará celkem 43 zaměstnanců, z toho v přímé péči 24.

 

© Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace, Kyselka, část Radošov č.p. 137, 363 01 Ostrov, IČ: 71175334

webmaster: ls@lscomp.net