» Hlavní stránka
» Základní informace
» Jak se stanete naším
klientem
» Práva klientů
» Dokumentace
» Historie zařízení
» Fotogalerie
» Můžete nás podpořit
» My můžeme podpořit Vás
» Dobrovolnictví
» Kontakt
» Podávání informací dle zákona 106/2006 Sb.
» Bezbariérovost


 

Dobrovolnictví

Kdo se může stát dobrovolníkem?

Dobrovolníkem v našem zařízení se může stát každý, kdo má zájem trávit svůj volný čas s lidmi se zdravotním postižením.

Jak je dobrovolnictví právně ošetřeno?

Dobrovolnictví se řídí Zákonem č.86/2014 Sb.o dobrovolnické službě.Dobrovolník před započetím spolupráce podepíše smlouvu o dobrovolnictví, kde je uvedeno jméno a kontakt na dobrovolníka. Dále také dokládá platný výpis z rejstříku trestů.

Jaké jsou povinnosti dobrovolníka?

Dobrovolník může do zařízení na návštěvu klienta/ů kdykoliv,vždy se ohlásí u pracovníka na domácnosti.Svoji návštěvu zapíše do knihy návštěv,která je k dispozici ve vestibulu.Dobrovolník se klientovi věnuje individuálně posezením u kávy,společenskou hrou,povídáním si a nebo skupinově při sportovních,či kulturních akcich.Také se může zapojit do organizování akcí a výletů domova.Pokud má nějaké speciální požadavky (klient potřebuje peníze, půjdou do kina, plavat apod.), tak je vhodné oznámit to předem, aby byl klient řádně připraven. Dobrovolník zodpovídá za klienta v době, kdy spolu tráví čas.

Kde najdu bližší informace o dobrovolnictví?

Bližší informace o dobrovolnictví získáte na tel. čísle 353 941 460, nebo přímo v našem zařízení.

Koordinátorem dobrovolnictví v našem domově je Marcela Šejvlová, tel. 353 941 111.

Dobrovolník může u nás pracovat i bez smlouvy.

Takto nyní pracují 3 dobrovolníci.

 

© Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace, Kyselka, část Radošov č.p. 137, 363 01 Ostrov, IČ: 71175334

webmaster: ls@lscomp.net